Betrokkenheid wekt vertrouwen

Zoetis Deutschland GmbH (voorheen Pfizer Tiergesundheit) ontwikkelt en produceert een uitgebreid portfolio aan diergeneesmiddelen en vaccins. Begin 2013 organiseerde Zoetis Deutschland GmbH seminars en wilde hier graag melkveehouders voor uitnodigen. Bij dit project werd AgriDirect als partner betrokken.

In februari en maart 2013 organiseerde Zoetis een achttal seminars voor melkveehouders. Om de uitnodigingen te kunnen versturen huurde Zoetis de agrarische adressen bij AgriDirect in. Op verzoek van Zoetis werd een specifieke selectie van adressen samengesteld op grootte en regio. De uitnodigingen werden gedrukt bij een partner van AgriDirect en van daaruit rechtstreeks aan de agrariërs verzonden. Als vervolg op deze uitnodiging werd er een telemarketingactie gestart. AgriDirect nam contact op met de ontvangers van de uitnodiging en vroeg of zij aanwezig zouden zijn bij een van de seminars. Uiteindelijk werden er acht succesvolle seminars georganiseerd door Zoetis.

De heer Stiebeling, Marketing Manager van Zoetis Deutschland GmbH blikt zeer tevreden terug op het project:
`In de afgelopen jaren hebben we al meerdere succesvolle projecten samen met AgriDirect uitgevoerd. Ook met dit project bewezen ze een betrouwbare partner te zijn. Wij gaan er altijd vanuit dat het adressenbestand van AgriDirect van hoge kwaliteit is. Wat ons in AgriDirect vooral aanspreekt is de betrokkenheid van de medewerkers. Gedurende de telemarketingactie werd nauw met ons samengewerkt en kregen we regelmatig feedback. In de toekomst zullen wij zeker nogmaals een beroep doen op de diensten van AgriDirect.`

 

De heer Stiebeling, Marketing Manager

 

Your web browser is outdated.

For correct viewing of this website is a recent version of your browser required. You can update your browser by downloading the latest version.